โครงงานเทคโนโลสารสนเทศ 40280

ผู้จัดทำ นางสาวศศิธร กัณหาทิพย์ เลขที่ 24
ชื่อโครงงาน หน้าที่ของราก
อาจารย์ผู้สอน อ.คเชนทร์ กองพิลา
1.หน้าที่ของราก
2.คำถาม
2.1 รากมีหน้าที่อย่างไร
2.2 ทำไมพืชต้องมีราก
วัตถุประสงค์ อยากทราบว่าทำไมต้องมีราก เพื่อได้รู้จักราก และหน้าที่ของรากมากขึ้น
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

วีดิโอ

div>

div>

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น