ชนิดของราก

หน้าที่ของราก

new-microsoft-word-document1-6917779

ชนิดของราก 

ถ้าพิจารณาตามการเกิดของราก แบ่งรากได้เป็นชนิดใหญ่ๆได้ 3 ชนิดตามจุดกำเนิดของรากดังนี้ 

รากแก้ว

เป็นรากที่เจริญมาจาก แรดิดิเคิล ของเอ็มบริโอแล้วพุ่งสู่ดิน ตอนโคนรากจะใหญ่แล้วค่อยๆเรียวไปจนถึงปลายราก พืชหลายชนิดมีรากแก้วเป็นรากสำคัญตลอดชีวิต

รากแขนง

เป็นรากที่เจริญมาจากเพริไซเคิลของรากแก้ว การเจริญเติบโของรากชนิดนี้จะขนานไปพื้นดินและสามารถแตกแขนงได้เรื่อยไป

รากพิเศษ

เป็นรากที่งอกจากส่วนต่างๆของพืชเช่น ลำต้นหรือใบอาจจำแนกตามรูปร่างละหน้าที่ได้เป็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s